นาวสาวอารียา สูงห้างหว้า (ฟักแฟง)

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นาวสาวอารียา  สูงห้างหว้า  ชื่อเล่น ฟักแฟง  อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดิฉันเป็นของบุคคลหนึ่ง ที่ตั้งแต่เกิดไม่เคยได้ยินเสียงใดๆเหมือนใครคนอื่น ดิฉันเป็นคนหูหนวกคะแต่ความพิการนั้นไม่เคยทำให้ดิฉันท้อแท้กับโชคชะตาชีวิตของตัวเอง แม้บางครั้งมันอาจมีข้อจำกัดบ้างมีความยากและลำบากบ้าง แต่ดิฉันก็มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ และได้ใช้ชีวิตเฉกเช่นคนปกติในสังคม ต้องขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่คอยดูแลเอาใจใส่จัดหาสถานศึกษาดีๆให้ดิฉันจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนโสตสุรินทร์ค่ะ และได้เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในตอนนั้นมหาวิทยาลัยที่ ดิฉันมองไว้ มี 2 ที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับโคราชคะ แต่ตัดสินใจเลือกจริง ๆคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พระท่านอาจารย์ที่นี่บอกว่า ราชภัฏอุบลฯ เรา มีทุนเรียนฟรีให้สำหรับเด็กพิเศษ ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดีๆกับดิฉันคะ

 

ด้วยเพราะความเป็นคนหูหนวก ทำให้ไม่ได้ยินอะไรเลย ตัวดิฉันเองจึงต้องพยายามมากกว่าคนปกติ ต้องหาวิธีการและเทคนิคต่างๆที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจและจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ ถ้าถามว่ายากไหมก็ยากพอตัวค่ะแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆ และอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้ดิฉันมีกำลังใจในการสู้ต่อคือคุณพ่อคุณแม่ที่ดิฉันรักมากที่สุด ทุกครั้งที่นึก ถึง ว่าท่านรอดูความสำเร็จของดิฉันอยู่ มันก็ทำให้ดิฉันมีกำลังใจฮึดสู้ก้าวข้ามความเหนื่อยล้าและทำให้ดิฉันอดทนสู้ต่อไปได้ ขอบคุณคะ

พอมีโครงการอบรม Youth Activation หนูเลยตัดสินใจเข้าอบรมเพื่อจะได้สร้างโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาศเหมือนพวกหนู การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับพิการทางสติปัญญามากขึ้นว่าไม่ควรดูถูกเขา แล้วถ้ามีกิจกรรมต่าง ๆเกี่ยวกับ Youth หนูก็จะเข้าอบรมช่วยกิจกรรมต่าง ๆเพราะได้ความรู้และได้ทำประโยชน์ให้สังคมด้วย