นางปิยรัตน์ นุกุลการ

พยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์สุขภาพสาริกบุตร (SBN Health Care Center)

บรรยาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง / เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

คุณหมอ เดิมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข

แต่ด้วยความที่ไม่ชอบทำงานในกรอบแบบราชการ จึงหันออกมาทำงานในสถานพยาบาลของเอกชนกว่า 20 ปีแล้ว

ส่วนตัว ไม่เคยรู้จักสเปเชียลโอลิมปิคมาก่อน และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ระยองแห่งนี้ ก็ไม่เคยเข้ามา

แต่พอเห็นหัวข้อที่จะให้บรรยาย เรื่องการให้ความรู้กับผู้ปกครอง(ในกลุ่มเด็กพิเศษ) ก็ยินดีที่จะมาเป็นวิทยากรให้

เพราะเป็นเรื่องที่ตนเองถนัด และมีคนไข้ที่เป็นเด็กปกติ และเด็กพิเศษ ไปรักษาที่รพ.อยู่เป็นประจำ

 

ข้อดี ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน โดยเฉพาะโครงการนักกีฬาอนุชน และสมาคมกีฬา

สเปเชียลโอลิมปิค ยอมรับว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย เมื่อฟังคำกล่าวพิธีเปิด พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เป้าหมาย และกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ถือเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับตัวคุณหมอเอง ที่ได้รู้จัก และมองเห็นภาพแนวทางของนักกีฬาตัวน้อยๆ ที่จะมีคุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ญาติๆ เป็นผู้ฝึกอยู่ที่บ้าน และที่สำคัญ ผู้ปกครองก็ได้ประโยชน์ ในการเข้ามาฟังเรื่องการดูแลสุขภาพ ในวันนี้อีกด้วย

 

ข้อแนะนำ ด้วยการการติดต่อประสานงาน ในเวลาที่กระชันชิดมาก จึงทำให้ไม่สามารถหาผู้ช่วย หรือวิทยากร

มาเพิ่มเติมได้ แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะบรรยากาศในการบรรยาย ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก

ตั้งใจฟัง และแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในช่วงแบ่งกลุ่ม มีการถาม-ตอบตลอดการอบรม 

จึงอยากให้แจ้งหรือติดต่อล่วงหน้า เพื่อการเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมบุคลากรมาช่วยได้

มากกว่านี้ นานๆจะได้พูดให้ผู้ปกครองจำนวนมากๆพร้อมกันแบบนี้สักที เพราะส่วนใหญ่เวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาล ก็จะมีเวลาบอก อธิบายให้ผู้ปกครองไม่เกิน 10-15 นาที / และเราก็ไม่แน่ใจว่า พวกเขาจะเข้าใจมากน้อยขนาดไหน? เพราะที่โรงพยาบาล หมอมีเวลาให้จำกัดจริงๆ 

ซึ่งดิฉันถือว่าการมาบรรยายในวันนี้ ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง และต่อตัวหมอเองเป็นอย่างมาก รู้สึกว่า..ตัวเองมีแสงสว่างทางความคิดเพิ่มขึ้น.. เข้าใจในตัวผู้ปกครองและครูของเด็กพิเศษ เพิ่มมากขึ้น

ทำให้ตัวคุณหมอเองอยากมาอีก (หากมีในครั้งต่อไป) ขอแจ้งมาได้เลย ด้วยความยินดี..