รายงานกิจกรรม

มกราคม

13 ม.ค.

๐  กิจกรรมโครงการผู้นำนักกีฬา “การทดสอบสมรรถภาพกายนักเรียน” ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

กุมภาพันธ์

8 ก.พ    

11 ก.พ 

15-19 ก.พ  

๐  การจัดหนังสือคู่มือกีฬาอนุชนสำหรับผู้ปกครอง

๐  จัดอบรมผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรม โครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

๐  กิจกรรมโครงการผู้นำนักกีฬา “สเปเชียลต้านภัย COVID-19” ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

มีนาคม

1 มี.ค.    

9-12 มี.ค. 

17 มี.ค.  

 

 

 

 

23–26 มี.ค.    

 

 

๐  กิจกรรม Athletes Fitness Challenge ท่า Hi Plank

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  จัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

๐  จัดอบรมผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

๐  จัดอบรมผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

๐  กิจกรรมโครงการผู้นำนักกีฬา “ผู้นำนักกีฬาใส่ใจสุขภาพ” ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

๐  กิจกรรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต ขั้นพื้นฐาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมษายน

1 เม.ย.

๐  กิจกรรม Athletes Fitness Challenge ท่า Sit Up

๐  จัดอบรมผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พฤษภาคม

๐  จัดอบรมผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา Athletes Input Council

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

มิถุนายน

1 มิ.ย.

๐  กิจกรรม Athletes Fitness Challenge ท่า Reach

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 ศูนย์เขต

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดอุบลราชธานี

กรกฎาคม

1 ก.ค.

16 ก.ค. 

๐  กิจกรรม Athletes Fitness Challenge ท่า Wall Sit

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง) 3 ชนิดกีฬา

    ได้แกกรีฑา,บาสเกตบอล และฟุตบอล

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดนครพนม

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

สิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

31 ส.ค.

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ กกท.

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

๐  จัดอบรมผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

๐  การอบรมชี้แจงสาธิตกีฬาอนุชนให้กับผู้ปกครอง

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดเชียงใหม่

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดน่าน

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง) 4 ชนิดกีฬา

    ได้แก่ บอชชี่, แบดมินตัน, คริกเก็ต และฟุตบอล

กันยายน

1 ก.ย.

 

 

 

 

 

 

15 ก.ย.

๐   กิจกรรม Athletes Fitness Challenge ท่า Single Leg Standing

๐  การประกวดผลิตสื่ออุปกรณ์กีฬาอนุชน

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดสิงห์บุรี

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง)

    กีฬาทัษะกลไก และแอร์โรบิคส์

ตุลาคม

1 ต.ค.

๐  กิจกรรม Athletes Fitness Challenge ท่า Low Plank

พฤศจิกายน

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7

๐  เข้าร่วมการแข่งขัน Special Olympic Saskatchewan กีฬาบอชชี่ยูนิฟายด์ ประเภทคู่

๐  การแข่งขัน Special Olympic Asian Virtual Football Unified 2021

    ประเมินทักษะประเภททีมยูนิฟายด์

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

ธันวาคม

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๐  การจัดกิจกรรมโครงการยุวชนจิตอาสา ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดราชบุรี

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดเชียงราย

๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน  ประจำปี  2564  ณ  จังหวัดระยอง