รายการกิจกรรม

มกราคม

23-24 ม.ค.          

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดน่าน

กุมภาพันธ์

11-12 ก.พ.        

18-21 ก.พ.          

๐  การประชุม Athlete Input Council   ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยค่ายผู้ลี้ภัย  จังหวัดตาก

มีนาคม

ไม่มีกิจกรรม

เมษายน

ไม่มีกิจกรรม

พฤษภาคม

1 พ.ค.- 15 มิ.ย.

11-14 พ.ค.

25-28 พ.ค.

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 ศูนย์เขต

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอชชี่ ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

มิถุนายน

11-12  มิ.ย.

18-19 มิ.ย.

23-24 มิ.ย.        

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคใต้ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรกฎาคม

2-3 ก.ค.    

9-10 ก.ค.    

17 ก.ค.    

20-25 ก.ค.

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดชลบุรี

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

๐  การประชุม Young Athletes National Summit 2020  ณ โรงแรมอินทรารีเจ้นท์

๐  การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  การตรวจ Opening Eyes (การตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตา) , Health Promotion

๐  การจัดการอบรม ALP University

สิงหาคม

21-24 ส.ค.

๐ การประชุมประเทศสมาชิกสเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิค  ณ ประเทศสิงคโปร์

กันยายน

10-11 ก.ย..

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50  จังหวัดขอนแก่น

ตุลาคม

23-27 ต.ค.

๐  การจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย

พฤศจิกายน

13-17 พ.ย.

26-27 พ.ย.

๐  เข้าร่วมการแข่งขัน 9th Special Olympic Southeast Asia Unified 5-a-Side Football Tournament

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคเหนือ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8   จังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม

18-19 ธ.ค.

๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน  ประจำปี  2563  ณ  จังหวัดระยอง