การแข่งขันกีฬาบอชชี่ สเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย รายการแข่งขันโยนลูกบอชชี่ ประเภทคู่ยูนิฟายด์

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย ได้รับเชิญจาก  Special Olympics Saskatchewan (ประเทศ Canada) ให้ส่งนักกีฬาคูยูนิฟายด์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโยนลูกบอชชี่แบบเสมือนจริง ประเภทคู่ยูนิฟายด์ ระดับนานาชาติ ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สถาบันที่สนใจในกีฬาบอชชี่ ส่งทีมเข้าแข่งขันโยนลูกบอชชี่ ประเภทคู่ยูนิฟายด์ โดยให้สถาบันต่าง ๆ จัดการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬาพิเศษ และนักกีฬาคู่ยูนิฟายด์ เพื่อส่งทีมเข้าแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มรุ่นอายุ และเพศ โดยให้ทำการแข่งขันโยนลูกบอชชี่ 8 ลูก ให้เข้าใกล้ลูกแก่นมากที่สุด และรวมคะแนน สามารถดูตัวอย่างวีดีโอการถ่ายวีดีโอได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1rutJO_SDldkE2oMyMcgT0dP2yV8Cqe1u/view?usp=sharing โดยสามารถดดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ /wp-content/uploads/2020/10/Bocce-Unified-Invitation-Canada-in-Thai_final7Oct20.pdf

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง) ปี 2563

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทนแบบเวอร์ชัว ประกอบด้วยกีฬา 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา (ลู่ลาน) บอชชี่ แบดมินตัน ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เต้นแอร์โรบิคส์ และ ทักษะกลไก (สำหรับผู้พิการรุนแรง/ซ้ำซ้อน)  โดยสถาบันสมาชิกสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/15jFWWZsZ9oqMAszig8ZJ1e1lk8TdkHyqiVb9uNq0yC8/edit?usp=sharing และดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับแต่ละชนิดกีฬาที่https://drive.google.com/drive/folders/1AEE6iIoZFMgbRsLuh17yFmOSN4NPddLk?usp=sharing

ผลการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัว

ตัวอย่างการถ่ายคลิบวีดีโอการแข่งขัน

วิธีการสาธิตการประกอบอุปกรณ์   https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/357460035656714

กีฬากรีฑา

https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2373921382904787

กีฬาบอชชี่

การกำหนดพื้นที่สนาม https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/320753405810798 

การโยนระยะ 30 ฟุต https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2772479476411389

การโยนระยะ 40 ฟุต https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2054618428004545

การโยนระยะ 50 ฟุต https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2946640758774724

กรณีลูกบอชชี่โดนลูกแก่นhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/250066532914450

กีฬาฟุตบอล

การกำหนดพื้นที่การเลี้ยงบอลhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/246511736658670

การเลี้ยงบอลhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/975570486289281

และการเลี้ยงบอลที่ไม่นับเป็นคะแนนhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/681713669218228

การกำหนดพื้นที่ รายการคอนโทรลบอลhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/342588560139241

การคอนโทรลบอลhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/644950986225856

การกำหนดพื้นที่การเดาะบอลhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/773757183439584

การเดาะบอลhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/244504936887100

กีฬาแบดมินตัน

การกำหนดพื้นที่ การส่งลูกด้วยมือ และการส่งลูกด้วยไม้แร็กเกตhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/328902531508700

การส่งลูกด้วยมือhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2714206032128154

การส่งลูกด้วยไม้แร็กเกตhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/365856681456570

การกำหนดพื้นที่รายการเดาะลูกขนไก่https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/420363952264797

การเดาะลูกขนไก่https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/338184930748776

กีฬาเทเบิลเทนนิส

การเตรียมสนาม https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/334375084493098

การแข่งขันเสิร์ฟลูกลงเป้าหมายhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/423970488580293

วิธีการปฏิบัติรายการตีโต้https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/678727302745304

การแข่งขันรายการตีโต้https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/609751883051986

การกำหนดพื้นที่ รายการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2754411771495627

การแข่งขันรายการดาะลูกเทเบิลเทนนิสhttps://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/1761049947380410

ใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโลอิมปิคไทยแบบเวอร์ชัว ประจำปี 2563

ใบสมัครการแข่งขันกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1sK1Gk8pmfIHqOF5cPLKknEcnn1x6N9R7Pg3ioiBNCf4/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1eom0etW_iBqUYqQGRbfi1FaldcuAeR6pum8Jy1Rast8/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/16WeRXIqDRLznung8-9JtNCZxVkH4W_kve2tOdLjqIiY/edit?usp=sharing  และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์https://docs.google.com/forms/d/1LVPYMMIdJuv1LNNXkMm6Ive0D4EWywTcXqamP1Ml_w/edit?usp=sharing และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์https://docs.google.com/forms/d/1wXd3GodEF2fSV3ObIEm6O2Cty0xiHaIVbWltLRY2WQM/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/14RGEKlzrqUfYheLd4y0_SfJNyIwRwMwXlYa_uJJBrP0/edit?usp=sharing  และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/12V0gdh5q0wCA1-D7wYgvUywO-UK48Bo4igpX9jQOs-k/edit? และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่  18-21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่Agenda AT และการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่Agenda Bocce ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1hqrCnSOEYeLqB5lcVqwOHNIumvkBi5O7/view?usp=sharing   และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมกีฬากรีฑาได้ที่  /wp-content/uploads/2020/08/Coach-AT.jpg     และกีฬาบอชชี่ได้ที่/wp-content/uploads/2020/08/Coach-BC.jpg