การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย แบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง) ประจำปี 2564

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทนแบบเวอร์ชัว ประกอบด้วยกีฬา 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา (ลู่ลาน) บอชชี่ บาสเกตบอล คริกเก็ต แบดมินตัน ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เต้นแอร์โรบิคส์ และ ทักษะกลไก (สำหรับผู้พิการรุนแรง/ซ้ำซ้อน)  โดยสถาบันสมาชิกสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1XLJ9Xr0pft7_S-UoihIgjUvU8Z-Wrmkkzw73grJ15-o/edit?usp=sharing และดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับแต่ละชนิดกีฬาที่https://drive.google.com/drive/folders/1P49UKUX60KkB3jGjcbMIbkXjcPfezfbD?usp=sharing

ผลการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแบบเวอร์ชัวร์

ตัวอย่างการถ่ายคลิปวีดีโอ

วิธีการสาธิตการประกอบอุปกรณ์ และการกำหนดการทำสนามกีฬา  https://drive.google.com/file/d/13ZPhY7kyC0xg-P4_WpSpP2XaZnXE4iub/view?usp=sharing

กีฬากรีฑา

๐  การวิ่ง 50 เมตร  https://drive.google.com/file/d/1T6RwYWItLv5AFBARqw0mK0lavBkorkGi/view?usp=sharing

๐  การวิ่งผลัด 4X25 เมตร  https://drive.google.com/file/d/1l52xA8_oBKGBJBeSkg9gnO0a8FsystAB/view?usp=sharing

๐  การวิ่งกระโดดไกล  https://drive.google.com/file/d/1IT6oK_8iEaI2PWPvPzrXgm59zqzGDCPw/view?usp=sharing

๐  การยืนกระโดดไกล  https://drive.google.com/file/d/1mEbrvEoDUbSUEU7-bQqM1SAfrZB2LYJp/view?usp=sharing

กีฬาบาสเกตบอล

๐  การกำหนดพื้นที่เลี้ยงลูกซิกแซก  https://drive.google.com/file/d/1cwx31j6uPEd_GaZwZpausytwRmurNvFo/view?usp=sharing

๐  วิธีปฎิบัติการเลี้ยงลูกซิกแซก  https://drive.google.com/file/d/1OimNoSRVnufQZgMjqX7XkeBGbvwOGOxP/view?usp=sharing

๐  ตัวอย่างการถ่ายคลิปการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร  https://drive.google.com/file/d/1ALZXAsUw1SBGjAbgQLzJTgCNyik7x49m/view?usp=sharing

๐  การกำหนดพื้นที่การซู้ตลูกตามจุด  https://drive.google.com/file/d/1btY3CA6cUwCOCh1y7T2mEgPP0cuSkPTq/view?usp=sharing

๐  วิธีปฎิบัติการซู้ตลูกตามจุด  https://drive.google.com/file/d/1md45kC9RLlqT7qVlLLwVc6xqEcEjqBf9/view?usp=sharing

๐  ตัวอย่างการถ่ายคลิปการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร ครึ่งแรก  https://drive.google.com/file/d/1qZyS5lPS3wcUAQ9x_fdtfyQmi3nE0NSK/view?usp=sharing

๐  ตัวอย่างการถ่ายคลิปการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร ครึ่งหลัง  https://drive.google.com/file/d/18c_frwGWkPi4J0rq-1czoNLjKrw9u6-m/view?usp=sharing

กีฬาฟุตบอล

๐  การเลี้ยงลูกซิกแซก

    การกำหนดพื้นที่การเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร  https://drive.google.com/file/d/1DWKzt8STFf63ZMa3lU6T5Ysk6QWTRt2W/view?usp=sharing

    วิธีปฎิบัติการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร  https://drive.google.com/file/d/1mDAC21wUzsEXk26tFIHQQvrBQJoRYU8f/view?usp=sharing

    ตัวอย่างการถ่ายคลิปการเลี้ยงลูกซิกแซก ระยะ 12 เมตร https://drive.google.com/file/d/1cgDmZ1MxsPjS8I8XV38rPc2AFFwup7OK/view?usp=sharing

๐  การคอนโทรลและส่งบอล

    การกำหนดพื้นที่การคอลโทรลและส่งบอล  https://drive.google.com/file/d/16v47VmO946rNZHrRP8Z03FAA2zQtxxSQ/view?usp=sharing

    วิธีปฎิบัติการคอลโทรลและส่งบอล  https://drive.google.com/file/d/1m_XPXBLc_njYNZflQxd-wVNNebSM3Xo5/view?usp=sharing

    ตัวอย่างการถ่ายคลิปการคอลโทรลและส่งบอล https://drive.google.com/file/d/1SAbK-oDwmQ9-kvzq9LmQ9FGfnx1DIQBW/view?usp=sharing

๐  การยิงประตู

    การกำหนดพื้นที่การยิงประตู  https://drive.google.com/file/d/1tAutxTaeyG4FlBlIYBJjrg3eeENyPkoe/view?usp=sharing

    วิธีปฎิบัติการยิงประตู https://drive.google.com/file/d/17yZg8s7CM4tZbNCMNEGbfkbLwiCvJ11_/view?usp=sharing

    ตัวอย่างการถ่ายคลิปการยิงประตู  https://drive.google.com/file/d/12Cw99d892Qm9L6UW75VhN3oUAQ7KI5Bj/view?usp=sharing

ใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโลอิมปิคไทยแบบเวอร์ชัว ประจำปี 2564

ใบสมัครการแข่งขันกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1vyX1ovTrnKS8sqBG9bCMNEQbMPL48mEmcqBFqu1xnmo/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/1_ALrQ0ZAlYk6h7pZ4PsDo0aQS_eOpZGyegpUpjySKI8/edit?usp=sharing   และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1Kg6P1vpTqpOb5xEmjOdyj1zaY3fElSPzbtI85Le9L5k/edit?usp=sharing และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์

   ๐ ประเภทเดี่ยว https://docs.google.com/forms/d/1p4yqjhjBBVWZvtU0zubxvjMCg9gKduJ7RkjUJ0deSLA/edit?usp=sharing

   ๐ ประเภทคู่  https://docs.google.com/forms/d/1a658UIrtE0aJy53MqBNjPVC1OvsC9lsWojPVot6wrsQ/edit?usp=sharing

และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/11_aYqsfLsw_1VyLqfBfxToIZZx68n7sd9a0sQx13XI0/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1W00eNC_esjXg1yxFcGHElhaCzWuyBbBoC4EHVwPp_4k/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1-VfoJ0ytXt2wYa7gyCgwUfpHrtVFU0t4LHO9IXX_RIM/edit?usp=sharingและส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาทักบะกลไกสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1-vFXf8r85tjvr1_Fn5qKpByhDEu1QSkkqSvYUAt48TA/edit?usp=sharing และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ใบสมัครการแข่งขันแแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1bun1dKMZEy_jzrplHUlYMBsqvgDuH0IJ-6s7a7HBvn0/edit?usp=sharing และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com