รายการกิจกรรม

8 ม.ค                 ๐  การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ โรงแรมอินทรารีเจนท์

26 ม.ค.              ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

31 ม.ค.-4 ก.พ.   ๐  การประชุมประเทศสมาชิกสเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิค

 2 ก.พ                ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

24 ก.พ               ๐  คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย (ศิลปิน นิวจิ๋ว)

23 มี.ค.              ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ก.พ.-มี.ค.           ๐  การอบรมสุขภาพ  ในกิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน ใน 75 จังหวัด

23 พ.ค.             ๐  กิจกรรม BNK 48  กับนักกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

พ.ค.-มิ.ย.           ๐  การอบรมผู้ฝึกสอน ในกิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน ใน 12 ศูนย์เขตการศึกษา

13-15 มิ.ย.         ๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และการตรวจ

                                สุขภาพ  สาขา Medfest   ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่

15-16 มิ.ย.         ๐  การอบรม ALP Mentor  ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

18-22 มิ.ย.         ๐  กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน  iWitness  ครั้งที่  1

27-29 มิ.ย          ๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย และการตรวจสุขภาพ

                               สาขา Medfest   ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี

16-20 ก.ค.         ๐  การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย

                               เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2019 Special Olympics World Summer Games

16-19 ก.ค.         ๐  การอบรม ALPs University  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

20-24 ส.ค.         ๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา บอชชี่  ระดับพื้นฐาน

26-30 ส.ค.         ๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา ระดับพื้นฐาน

19-21 ก.ย          ๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย   และการตรวจสุขภาพ

                                สาขา Medfest  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดมหาสารคาม

ส.ค.-ก.ย.            ๐  การสาธิตอบรมผู้ปกครอง กิจกรรมโครงการนักกีฬาอนุชน ใน 75 จังหวัด

3-7 ก.ย.             ๐  กิจกรรมโครงการอนุชน  iWitness  ครั้งที่  2

16-19 พ.ย.         ๐  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 8 th Maekong 5-a-side  Football  Competition

28-30 พ.ย.         ๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย  และการตรวจสุขภาพ

                               สาขา Medfest  ภาคใต้  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

4-8 ธ.ค              ๐  เข้าร่วมการแข่งขัน 7th  Special Olympic Southeast Asia Unified 5-a-Side Football

                              Tournament 

13-14 ธ.ค          ๐  การอบรมโครงการผู้นำยุวชนจิตอาสาสเปเชียลโอลิมปิคไทยเพื่อการอยูร่วมกันในสังคม

                              ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

14 ธ.ค.             ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล

26 ธ.ค              ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย  ภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

21-22 ธ.ค         ๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยท่านอานันท์ ปันยารชุน  ประจำปี  2561  ณ  จังหวัดระยอง

28 ธ.ค.              ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย  ภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล