กีฬาฟุตบอล

แบ่งการแข่งขัน

  1.  ฟุตบอลประเภททีม 5 คน
  2.  ฟุตบอลประเภททีม 7 คน
  3.  ฟุตบอลยูนิฟายด์ ประเภททีม 5 คน
  4.  ฟุตบอลยูนิฟายด์ ประเภททีม 7 คน
  5.  ฟุตบอลยูนิฟายด์ ประเภททีม 11 คน
  6.  การแข่งขันทักษะส่วนบุคคล  ซึ่งเหมาะสำหรับนักกีฬาที่มีความสามารถต่ำ