กีฬากรีฑา

แบ่งการแข่งขันเป็น

     1.1  วิ่ง 100 เมตร

     1.2  วิ่ง 200 เมตร

     1.3  วิ่ง 400 เมตร

     1.4  วิ่ง 800 เมตร

     1.5  วิ่ง  1,500 เมตร

     1.6  วิ่ง 3,000 เมตร

     1.7  วิ่ง 5,000 เมตร

     1.8  วิ่ง 10,000 เมตร

     1.9  วิ่งฮาร์ฟมาราธอน

     1.10  วิ่งผลัด 4×100 เมตร

     1.11  วิ่งผลัด 4×400 เมตร

     1.12  กระโดดไกล

     1.13  กระโดดสูง

     1.14  ทุ่มน้ำหนัก